KNB-campagne voor het Levenstestament

campagneconcept-van-wie-van-de-drieCampagneconcept Wie van de drie

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft in de periode maart 2015 t/m april 2016 een publiekscampagne gevoerd om het Levenstestament onder de aandacht te brengen. Het Levenstestament is een document waarin een aantal zaken zijn vastgelegd voor het geval iemand wilsonbekwaam wordt. Dat kunnen financiële zaken zijn, maar ook medische of wie voor de hond gaat zorgen. De urgentie en het bewustzijn over de wenselijkheid om de zaken goed te regelen nemen toe naarmate de leeftijd vordert. Om dit ‘product’ onder de aandacht te brengen en de bewustvorming te verhogen heeft Tigges aanstekelijke communicatie een campagneconcept ontwikkeld dat teruggrijpt op van het oude TV-quizprogramma “Wie van de drie”, en symboliseert de keuzemogelijkheid die iemand heeft om belangrijke zaken aan anderen toe te vertrouwen. De website www.wievandedrie.nl werd door Tigges ontwikkeld, de mediastrategie en -planning van de mediacampagne werd door Rob van Kan Media Consultancy gedaan. De onlinecampagne werd uitgevoerd door DMenzo.

De mediacampagne bestond uit een introductiecampagne van circa een jaar en een vervolgcampagne van ruim een half jaar. Bij de introductie werden de volgende middelen ingezet: een advertorial in 8,6 milj. huis-aan-huiskranten, advertenties in diverse tijdschriften, een radiocampagne en de onlinecampagne. Bij de vervolgcampagne werden radio, tijdschriften en online ingezet.

Radio-commercial (vervolgcampagne)

creatieve uitingen van de knb-campagne levenstestament

De advertorial in de h.a.h.-kranten, twee online-uitingen en een magazine-advertentie

Be the first to comment on "KNB-campagne voor het Levenstestament"

Leave a comment