Gesponsorde posters voor het Loosduins Museum

-gesponserde-poster-van-de-tentoonstelling-het oude centrum van loosduinenDe gesponserde poster Het Oude Centrum van Loosduinen op een papierbak op de Hoveylaan

Om de tentoonstelling “Het Oude Centrum van Loosduinen” beter onder de aandacht te brengen van de Loosduinse inwoners heeft het Loosduins Museum een postercampagne gevoerd. Met behulp van 5 sponsors en de buitenreclame exploitant Het Kabinet, hing heel Loosduinen vol met de opvallende poster. De gebruikte afbeelding in de poster is een collage van het schilderij van Jan van der Meer van het zogenoemde “Knooppunt” van Loosduinen en een foto van de huidige situatie.

Concept van de gebruikte afbeelding is van Rob van Kan, de grafische uitwerking van EVO Design.

schilderij, foto en de collage voor de poster

Schilderij, foto en de collage voor de poster

Be the first to comment on "Gesponsorde posters voor het Loosduins Museum"

Leave a comment