Art Nouveau Festijn claimt Den Haag als hoofdstad van de Art Nouveau in NL

logo art nouveau festijnLogo van het Art Nouveau Festijn 2019

Wat er aan vooraf ging:

Nergens in Nederland staan zoveel Art Nouveau-gebouwen als in Den Haag. Toen in september 2017 het best bewaarde Jugendstilpand in Den Haag te koop kwam, was er een spontaan initiatief om dat monument een museale functie te geven.  Een oproep op Facebook resulteerde in veel bijval voor het idee en een bijeenkomst werd ingepland. Zo’n 30 personen kwamen bijeen en werden in verschillende werkgroepjes ingedeeld. Rob van Kan en Simon Mulder, van  Feest der Poëzie,  zaten in de werkgroep “publiciteit”, samen met enkele anderen. Het realiseren van het museum bleek na een paar maanden niet haalbaar, maar tijdens een brainstorm over welke activiteiten konden worden ondernomen om het pand, en de Art Nouveau in zijn algemeenheid, meer bekendheid te geven werd een festival bedacht. Maar van een idee naar het realiseren ervan was nog een hele stap. Misschien een brug te ver?

Art Nouveau Festijn, van idee naar uitvoer

Uiteindelijk hebben Mulder en Van Kan eind 2018 het initiatief genomen om een Art Nouveau Festijn te organiseren, met als sub-titel “Den Haag rond 1900”. Het idee om tijdens het festijn, een meer passende naam voor een kleinschalig evenement, een gevarieerd aanbod aan te bieden werd de basis. Art Nouveau-wandelingen, een rondvaart, lezingen, bezichtiging van het pand waar het idee mee was begonnen, maar ook muziek en theater van rond 1900 moest er te zien en te horen zijn. Art Nouveau-tentoonstellingen, architectuurfotografie en nog een aantal ideeën werden op papier gezet. En dan komt het moment om het daadwerkelijk te gaan organiseren. Helaas begint het dan met geld. Cultuurfondsen werden aangeschreven en er ging een aanvraag naar de ‘cultuurpot’ van de Gemeente Den Haag. Aanvragen werden afgewezen of lieten op zich wachten, en ondertussen werden de voorbereidingen voortgezet, want de datum voor het festijn was vastgelegd; vrijdag 7 t/m maandag 10 juni 2019. 10 Juni is World Art Nouveau Day, dus dat was ook een ankerpunt. Uiteindelijk kwam er pas begin maart een kleine subsidie los van Fond 1818. Mooi, maar dat dekte circa 20% van het oorspronkelijk geplande exploitatiebudget. Maar Mulder en Van Kan wilden doorzetten, en dus werd er gezocht naar een manier om het festijn toch te kunnen realiseren.

De realisatie van het Art Nouveau Festijn

De oplossing werd gevonden door veel participanten zelf het (financiële) risico te laten dragen, en activiteiten onder te brengen bij locaties die erg positief stonden tegenover het initiatief. Coördinatie en publiciteitszaken lagen in handen van Mulder en Van Kan. Ticketverkoop lag deels bij de organisatie en deels bij participanten. Met hulp van Paul Noordermeer van P& Ontwerp werd het fraaie logo ontworpen, naar voorbeeld van één van de ramen van het Jugendstilpand waar het mee was begonnen, en een website (www.artnouveaufestijn.nl), kreeg zijn basis met hulp van Willem Helfrich van Pro123.nl. Een publiciteitsplan werd gemaakt, door Rob van Kan Media Consultancy uiteraard, waarna de praktische uitvoer ter hand werd genomen. Social media optuigen; Facebookpagina @artnouveaufestijn , Twitter-account @afestijn en Instagram (artnouveaufestijn). De weekkrant Den Haag Centraal was bereid ‘mee te denken’ qua publiciteit, programmaparticipanten werden gepolst voor een bijdrage voor extra publiciteit, persbericht gemaakt, bijpassende foto’s van o.a. architectuur fotograaf Menno van der Meer  en persadressen werden verzameld. Van Kan deed de samenstelling, vormgeving en realisatie van de flyer, banner voor de DHC-nieuwsbrief, een Lezersactie,  hele pagina advertentie voor DHC en een banner voor de website van DHC.

collage van de publiciteitsactiviteiten voor het art nouveau festijn

Een overzicht van de materialen voor de verschillende media en middelen

Participanten van het Art Nouveau Festijn

Een participantenbijeenkomst werd georganiseerd om elkaar (beter) te leren kennen, informatie- en ideeën uit te wisselen, en al heel voorzichtig werd er gesproken over extra activiteiten voor de volgende versie in 2020.

Intussen zijn de flyers verspreid in Den Haag en Delft door PS Publiciteits Service, aangevuld met eigen verspreiding in winkels in het centrum van Den Haag, en met name winkels in Art Nouveau-panden, en  enkele andere wijken waar de doelgroep woont of winkelt. Intussen is ook de PR op gang gekomen met een halve pagina redactionele aandacht in Den Haag Centraal, vermelding van het festijn op diverse websites  van o.a. www.denhaag.com en www.wereldartnouveaudag.nl en is er op 29 mei een groot interview gepubliceerd in AD Haagsche Courant van bijna een dubbele pagina. Is er nou ook een teleurstelling? Ja, het mooie Jugendstilpand aan het Smidswater is verkocht aan een particulier, die in ieder geval dit jaar nog van zijn privacy wil genieten. Wordt vervolgt!

greep uit de activiteiten tijdens het art nouveau festijn

Het vervolg (13 juni 2019)

Het Art Nouveau Festijn is zeer succesvol afgesloten. Op vrijdag, aan het eind van de dag, was er een officiële opening voor genodigden met een kort muziek- en theaterprogramma gevolgd door een ‘borrel’. Het publieksprogramma startte op zaterdagochtend en liep door tot en met maandag 10 juni, World Art Nouveau day. Reeds bij de start op zaterdagochtend waren al 83% van de kaarten verkocht, en liep op naar 95%, waarbij 12 v.d. 14 programma-onderdelen uitverkocht waren. Er kan dus zonder meer gesproken worden over een groot succes. Hieronder een impressie van de activiteiten tijdens het Art Nouveau Festijn, editie 2019. Meer impressies op onze Facebookpagina, Twitter en Intagram

Een impressie van het eerste Art Nouveau Festijn, 2019

 

Be the first to comment on "Art Nouveau Festijn claimt Den Haag als hoofdstad van de Art Nouveau in NL"

Leave a comment